طراحی ویلا ایرانی

فهرست عناوین

طراحی ویلا ایرانی برگرفته از هنر های معماری اصیل ایرانی هست و از‌لحاظ زیباشناسی ،معماری ایرانی تنوع زیادی دارد که ریشه در فرهنگ و تاریخ ایران دارد.

مفاهیمی چون سادگی و تفارن و استفاده از عناصر سنتی ایرانی در محوطه و پلان معماری ویلای ایرانی برگرفته از کوشک های قدیمی می باشد.

در طزاحی محوطه باغ ایرانی به نکات تقارن،آب راه ها و برونگرایی درختان باید توجه شود.

باغ ایرانی به باغ‌هایی گفته می‌شود که براساس معماری و اجزا تشکیل دهنده آن از جمله فرم هندسی، آب و درختان و کوشک میانی و غیره در فلات ایران و مناطق پیرامونی مطابق با فرهنگ این منطقه رواج داشته است.

باغ ایرانی در پروژه باغستان

اصول طراحی ویلا ایرانی

اصول طراحی ویلاایرانی برگرفته از معماری ایرانی هست که از دوران اشکانیان و ساسانیان هست.

کارا بودن هر فضا

در طراحی ویلای ایرانی فضای بدون استفاده و صرفا جهت زیبایی وجود ندارد.علی رقم زیبایی در عناصر باغ ایرانی ،کاربردی هستند همانند رنگی بودن پنچره ها که به جهت تعدیل نور نیز استفاده میشدند.

نظم و وحدت

طراحی ویلای ایرانی بر اساس اصول وحدت در کثرت معماری ایرانی انجام میشود.اصل وحدت در کثرت برگرفته از نظام هستی هست که سعی دارد بر زندگی نظم ببخشد.

درب ورودی

طراحی درب ورودی در باغ ایرانی ،یک المان کلی نسبت به بقیه فضاها می باشد که درون و بیرون را به یکدیگر ارتباط میدهد.

ورودی در پروژه میراث فرهنگی

محوطه ایرانی

محوطه در باغ ایرانی ،فضایی منتظم ،متقارن و درونگرا می باشد.که در ارتباط با فضای اطراف سرگشوده و محور ساز می باشد.

اجرای محوطه در مرکز

گنبد سازی

اصول گنبد سازی در طراحی ویلا ایرانی یکی از عناصر مهم می باشد که علاوه بر بیان شکل سنتی و زیبایی گنبد ،در حفظ فضاهای بزرگ از لحاظ ایستایی نیز تاثر گذار است.

ورودی های گنبدی در پروژه میراث فرهنگی

دوستی با طبیعت

طراحی ویلا ایرانی به نحوی انجام میگیرد که دوستار طبیعت بوده و از لحاظ نور،باد ،رطوبت و مسائل زیست محیطی همسو با طبیعت باشد.

سردرب ورودی

یکی از عناصر مهم در طراحی باغ ایرانی ،داشتن یک سر درب ورودی باشکوه و اصیل ایرانی متناسب با چینش باغ می باشد.

برآورد هزینه های طراحی و ساخت ویلای ایرانی

برای اطلاع از هزینه های طراحی ویلا ایرانی نیاز به متراژ کل باغ و فضای ویلا سازی می باشد که طراحی های ،پلان،نما،فونداسیون،تاسیسات برقی و مکانیکی می باشد.و برای اجرا هزینه ها از مرحله اخذ مجوز گرفته تا پایان کار را شامل می شود.برای اطلاع از نحوه طراحی و اجرای باغ ویلای ایرانی با ما تماس بگیرید.

 

خدمات

پیمایش به بالا